Ledenvergadering Strijense IJsclub op vrijdag 2 december – 20.00 uur

Het bestuur van de Strijense IJsclub nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 2 december 2022 om 20.00 uur in Dorpshuis Streona te Strijen.

AGENDA     

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Verslag van de penningmeester
  4. Verslag District en/of Gewestvergadering KNSB
  5. Mededelingen (Statutenwijziging WBTR)
  6. Verkiezing: aftredend en herkiesbaar: A. Versendaal, J. Engels en S. Herweijer,                                                                  

PAUZE                     

7. Benoeming kascommissie

8. Werkzaamheden a.s. winter

 9. Rondvraag

 10. Gratis verloting onder de leden

 11. Sluiting

 

23 december 2022: Boutavond in Petit Restaurant ‘Het Plein’ t.b.v. de Strijense IJsclub vanaf 21.00 uur.

 

Coronamaatregelen:

Alle activiteiten hangen af van de dan geldende Coronamaatregelen

De privacyverklaring inzake AVG kunt u vinden op onze website.

Incasso van contributie is uiterlijk 31 december 2022; Incassant ID:NL09ZZZ403213740000

                                                                                

Het bestuur.