Let op gewijzigde tijd en datum en coronaregels: Algemene Ledenvergadering op zaterdagmiddag 4 december 2021.

UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering op Zaterdag 4 December.om 13.30 uur in Dorpshuis Streona te Strijen.- 


CORONA MAATREGELEN:

 • Bij toegang tot het dorpshuis dient u een corona qr code te laten zien aan de medewerkers van Streona
 • Het dragen van een mondkapje is als u loopt in het dorpshuis verplicht!
 • Houd 1,5 meter afstand

AGENDA

 • 1. Opening
 • 2. Notulen
 • 3. Verslag van de penningmeester
 • 4. Verslag District en/of Gewestvergadering KNSB
 • 5. Mededelingen 
 • 6. Verkiezing: aftredend en herkiesbaar: Chr. Reedijk en A.J. Kuipers, aftredend en niet herkiesbaar: P. Reedijk.

PAUZE

 • 7. Benoeming kascommissie
 • 8. Werkzaamheden a.s. winter
 • 9. Rondvraag
 • 10. Gratis verloting onder de leden
 • 11. Sluiting

Coronamaatregelen:
Alle activiteiten hangen afvan de dan geldende Coronamaatregelen