Nieuwe datum voor de ledenvergadering: Vrijdag 3 december 2021

Op vrijdag 3 december hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering. ( De eerder aangekondigde ledenvergadering van 26 november komt te vervallen )
 

 
Hier kunt u uw stem laten horen en uw wensen kenbaar maken. Al onze (nieuwe) leden zullen tegen die tijd een persoonlijke uitnodiging ontvangen.