Wijziging datum! Algemene Ledenvergadering verplaatst naar: Vrijdag 26 maart 2021

In verband met de aangescherpte Coronamaatregelen is een  nieuwe datum gepland op: 

Vrijdag 26 maart 2021  om 20.00 uur in Dorpshuis Streona te Strijen. 

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Verslag van de penningmeester
 4. Verslag District en/of Gewestvergadering KNSB
 5. Mededelingen
 6. Verkiezing: aftredend en herkiesbaar: Chr. Reedijk en A.J. Kuipers,

aftredend en niet herkiesbaar: P. Reedijk.                                                                  

PAUZE                     

 1. Benoeming kascommissie
 2. Werkzaamheden a.s. winter
 3. Rondvraag
 4.  Gratis verloting onder de leden
 5.  Sluiting

 

Coronamaatregelen:

Op de avond van de Algemene Ledenvergadering zal de nodige aandacht worden besteed om de corona maatregelen te handhaven. 

Mocht de Algemene Ledenvergadering niet doorgaan of er belangrijke wijzigingen zijn, dan melden wij dit via website en Facebook. 

 

 

De privacyverklaring inzake AVG kunt u vinden op onze website.

Incasso van contributie is uiterlijk 31 december 2020; Incassant ID:NL09ZZZ403213740000

Het bestuur