Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 november 2020

UITNODIGING

 voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 november 2020

om 20.00 uur in Dorpshuis Streona te Strijen.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Verslag van de penningmeester
 4. Verslag District en/of Gewestvergadering KNSB
 5. Mededelingen
 6. Verkiezing: aftredend en herkiesbaar: Chr. Reedijk en A.J. Kuipers,

aftredend en niet herkiesbaar: P. Reedijk.                                                                  

PAUZE                     

 1. Benoeming kascommissie
 2. Werkzaamheden a.s. winter
 3. Rondvraag
 4.  Gratis verloting onder de leden
 5.  Sluiting

 

Coronamaatregelen:

Op de avond van de Algemene Ledenvergadering zal de nodige aandacht worden besteed om de corona maatregelen te handhaven. Er mogen een maximum aantal mensen aanwezig zijn; inclusief bestuur. Bij aankomst worden naam en telefoonnummer genoteerd.

Mocht de Algemene Ledenvergadering niet doorgaan of er belangrijke wijzigingen zijn, dan melden wij dit via website en Facebook.

 • Bij kleine setting van max 30 personen gaan wij een livestream op zetten op onze Facebookpagina

 

De Strijense IJsclub doet mee aan:                                 

Rabo ClubSupport

Breng voor 25 oktober 2020 uw stem uit op:

IJSCLUB STRIJEN

Onze hartelijke dank.

 

De privacyverklaring inzake AVG kunt u vinden op onze website.

Incasso van contributie is uiterlijk 31 december 2020; Incassant ID:NL09ZZZ403213740000

Het bestuur

Leave a Comment