UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 29 november 2019

UITNODIGING

                        voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 29 november 2019

                        om 20.00 uur in Dorpshuis Streona te Strijen.

 

AGENDA   

 •  1.  Opening
 • 2. Notulen
 • 3. Verslag van de penningmeester
 • 4. Verslag District en/of Gewestvergadering KNSB
 • 5. Mededelingen
 • 6. Verkiezing: aftredend en herkiesbaar:  A.J. Mol, A.P. Overwater en W. Kroes

PAUZE           

 • 7. Benoeming kascommissie
 • 8. Werkzaamheden a.s. winter
 • 9. Rondvraag
 • 10. Gratis verloting onder de leden
 • 11. Sluiting

Wilt u de agenda printen ? 

 


Voor in de agenda:

20 december 2019: Boutavond in Petit Restaurant “Het Plein” t.b.v. de Strijense  IJsclub vanaf 21.00 uur

De privacyverklaring inzake AVG kunt u vinden op onze website.

Incasso van contributie is uiterlijk 1 december 2019; Incasant ID:NL09ZZZ403213740000

Het bestuur.

 

 

Leave a Comment