Bestuur  ereleden:   P. Reedijk, B. Niemansverdriet,
P. Kruithof en C. v.d. Wiel


           Voorzitter:
Piet Reedijk
078-6741369
p.reedyk2@upcmail.nl
   vice Voorzitter:
Chris Reedijk
078-6741205
chrismarleen@hetnet.nl
Secretaris:
Ad Mol
078-6744323
ad.mol@planet.nl
  vice Secretaris:
Adrie Kuipers
06-53241045
Penningmeester:
Schil Herweijer
078-6743390
cillaars@planet.nl
Alg Bestuurs:
 
06-51344601
apoverwater@hotmail.com
Aart Versendaal
06-53217905
a.versendaal6@upcmail.nl
Jaco Engels
06-22469661
jpengels22@gmail.com <mailto:jpengels22@gmail.com>
Wim Kroes
w.kroes3@chello.nl
A.P Overwater
06-51311652

: adriekuipers@hotmail.com